Ingen skam i att behöva hjälp

Ingen skam i att behöva hjälp

“Stolthet” är ett intressant begrepp. Man kan känna stolthet över en prestation man har uppnått, man kan känna stolthet över vad man är eller varifrån man kommer och man kan […]

Read More