Borra efter bergvärme i Västerås

09 februari 2022 jonas olsson

editorial

Bergvärme är en miljövänlig energikälla och genom att installera en bergvärmepump kan man kraftigt sänka sina energikostnader. Men för att bergvärmepumpen ska fungera måste man också borra en energibrunn. Att borra en brunn för bergvärme i Västerås går i stort sett till på samma vis som när man anlägger en vattenbrunn. Men till skillnad från när man borrar efter vatten måste man vid anläggandet av en energibrunn först ansöka om tillstånd från kommunen.

Anledningen till att det behövs ett tillstånd vid borrning efter bergvärme beror på att det förekommer vissa miljömässiga risker och att grundvattnet kan ta skada. Som beställare av brunnsborrningen måste man också ta reda på om någon annan i närheten redan har borrat en energibrunn. Detta beror på att energibrunnar inte får anläggas för nära varandra eftersom de då kan påverka varandra negativt. 

 

brunnsborrning

 

Tips inför borrningen

För att inte riskera att borra sönder el- och vattenledningar, avlopp eller fiber, måste man innan brunnsborrningen påbörjas noga ha märkt ut var dessa är dragna. Det är husägaren eller beställaren av brunnsborrningen som ansvarar för detta. Att borra efter bergvärme kan kosta en hel del, men det är pengar som man snabbt har igen tack vare de sänkta energikostnaderna. Men det kan ändå vara värt att jämföra priser mellan olika brunnsborrare genom att ta in offerter.

Som privatperson kan man också nyttja rot-avdraget vid brunnsborrning och på så vis slippa en del av kostnaden. Men då det är viktigt att brunnen blir bra kan man inte bara se till pris utan man måste också välja ett företag som är seriöst. En erfaren brunnsborrare är också noggrann med att uppföra ett brunnsprotokoll över själva borrningen och brunnens utformning. Skulle det uppstå problem med brunnen är detta protokoll ovärderligt. Det är också bra att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten och fungerar då som en slags värdehandling.

Fler nyheter