Vad gör en psykolog?

Vad gör en psykolog?

En psykolog hjälper och stödjer människor i ett samhälle. Psykologer arbetar oftast med människor som upplever någon form av psykisk ohälsa eller problem. Några exempel kan vara social ångest, panik, fobi, tvångstankar, allmän oro och olika former av stresstillstånd. Psykologi som ämne är väldigt omfattande och varierat och är ett område under ständigt pågående forskning.

För att kunna arbeta som psykolog måste en person ha gått en högskoleutbildning på fem år. Dessutom behövs det minst ett års praktisk tjänstgöring (PTP) för att kunna öppna en egen praktik. Psykologer kan du hitta i privata kliniker eller statliga sådana. Ett exempel är KBT i malmö. I Sverige kan man ganska enkelt få hjälp av en psykolog då det finns kliniker i de flesta städer och mindre orter.

 

En psykolog för privatpersoner

En legitimerad psykolog kan arbeta med enskilda individer såväl som med större grupper av människor. Det erbjuds olika former av individuella och gruppterapier beroende på patienternas behov.

Psykologer arbetar med människor i livets olika skeden. Exempelvis kan de behandla problem kring ett barns utveckling samtidigt som de även kan hjälpa med ohälsa som finns senare i livet. Idag är det väldigt vanligt att gå till en psykolog vid problem i ett äktenskap eller en relation.

Krisdrabbade personer bör söka hjälp av en psykolog för att kunna komma tillbaka till ett normalt liv. De tyngsta krisdrabbningarna kan ske under ett krig. 

 

 

Behöver företag en psykolog?

Ett företag i förändring kan behöva hjälp av en psykolog. Handlar det om en omorganisation eller ändring i företagets kultur kan en psykolog hjälpa medarbetare att stärka företagskänslan.

I en organisation kan en psykolog fungera som en handledare eller mental coach för teamet. Han eller hon kan även finnas till om det behövs hjälp med någon form av konflikt-, eller stresshantering. En företagspsykolog kan förena ett kollektiv kring en idé och hjälpa till att bygga upp företagsidentiteten.