Viktigt precisionsarbete där fel inte accepteras

10 maj 2020 jonas olsson

En finmekanisk verkstad tillverkar och reparerar små produkter oftast i plast eller aluminium. Kvalitetskraven och hållbarheten på det som tillverkas är ofta väldigt stora. Det är ett precisionsarbete där inga fel tillåts.Typiska finmekaniska produkter är allt från medicinska instrument till specialdelar till kameror och andra mekaniska och elektriska maskiner. Inte sällan är beställaren av finmekaniska produkter forskare eller uppfinnare. Om verkstaden kopplas in redan tidigt i planeringen av kundernas produkter kan man få hjälp med bra materialval och tillverkningsmetoder. Detta förbättrar produkttillverkningen och gör att bästa möjliga kvalitet säkerställs, och det bidrar dessutom ofta till lägre produktionskostnader.

 

Både den senaste tekniken och hantverksskicklighet behövs

I tillverkningen på de finmekaniska verkstäderna används ofta NC styrda maskiner i det viktiga precisionsarbetet. Ett datorprogram skapar en särskild CNC kod av den produkt eller detalj som ska tillverkas. Denna kod styr sedan maskinen i tillverkningen. 

Men det förekommer även hantverksmässig tillverkning för hand där skicklighet och erfarenhet är helt avgörande. Inte sällan vid mindre serietillverkning och vid framställandet av viktiga prototyper inom forskning. Men även reparationer och finmekaniska justeringar av produkter kräver en skicklig hantverkare. Plast tycks vara ett simpelt material men det kräver stor materialkännedom och rätt tillverkningsteknik för att bli felfritt och hållbart.

 

 

Kontinuerlig utbildning för att ligga i framkant och klara konkurrens

Tekniken inom de finmekaniska verkstäderna utvecklas hela tiden och konkurrensen är stor mellan de olika tillverkarna. Därför gäller det hela tiden för de olika verkstäderna att kontinuerligt utbilda sig och sin personal för att ligga i framkant när det gäller ny teknik. De vanligaste teknikerna är dock maskingravyr, fräsning, svarvning, kapning, bockning, limning och montering. Vill man anlita en finmekanisk verkstad kan det vara bra att titta på vilka slags produkter de har erfarenhet av att tillverka. Likaså om de har några större betydelsefulla kunder som exempelvis olika vårdinrättningar och sjukhus.

Fler nyheter