Ta hjälp med skogsförvaltning

Att äga en skog är något helt fantastiskt för många. En källa till ett bestående värde, nästan som att ha pengar på ett sparkonto. Men det är också en känsla av att vara en del i världsarvet och av att vårda miljön. All skog i landet ingår i allemansrätten vilket innebär att alla får besöka skogen för att plocka bär och svamp. Men i övrigt är det helt du som skogsägare som förvaltar och äger din skog.

Det är bara du som har rätt att jaga i skogen, och bara du som har rätten att utföra några åtgärder, som att anlägga en skogsväg eller avverka eller odla i skogen. Men de bitarna kan vara mer betungande än vad du kanske har tid, lust eller kunnighet till. Därför kan du anlita någon som tar hand om allt du behöver för din skötsel av skogen. Någon som är kunnig inom alla områden som handlar om skog.  

 

 

Skogsägandets alla åtaganden

Visst kan en skog sköta sig själv, men om du vill få ut mesta möjliga av din skog så är det viktigt att du utför alla åtgärder som en välmående och fungerande skog behöver. För en skog som får sköta sig själv kommer inte växa på ett sätt som skogen, eller din ekonomi, mår bäst av. Den kommer bli förvuxen och riskerar till och med att bli sjuk. Skogen behöver röjas, omplanteras, avverkas och även få inkörsvägar så att du kan nå alla områden.

En skogsförvaltning planerar, sköter, anlägger, avverkar och är kontaktperson för alla myndigheter. Precis det som behövs för att du ska få bästa möjliga utdelning av din skog och att skogen ska vara välmående och dessutom säker för människor och djur att vistas i. En skog är inte som en trädgård i skötsel, men om du inte har löpande omsorg om den så syns det.