Två tecken på att det är dags att utföra husdränering

03 februari 2022 Cecilia Olsson

editorial

Om man som husägare vill att bostaden ska vara i gott skick så krävs det att man håller koll på alla olika delar och reparerar samt åtgärdar problem så snart de uppstår. Med regelbundet underhåll och uppmärksamhet gällande hur fastigheten faktiskt mår så kan man undvika mycket kostsamma fel och skador. Något som är mycket viktigt för att huset inte ska ta skada är ett välfungerande dräneringssystem runt huset. 

Rinner inte vattnet undan efter en regnskur?

Ett mycket tydligt tecken på att något är allvarligt fel på dräneringssystemet är om tomten blir väldigt blöt och känns vattensjuk så fort det regnat. Dräneringssystemet finns där för att leda bort både regnvatten och grundvatten så att huset inte tar skada. Detta för att vatten som ligger kvar mot husgrunden kan orsaka fuktskador på huskonstruktionen. Även om man en gång haft ett fungerande dräneringssystem så är det dessvärre ingen garanti för att det alltid ska vara så eftersom de kan slamma igen med tiden, då bör man dränera om.

husdränering

Är källaren fuktig och luktar unket?

Det märks dock inte alltid så tydligt på tomten att dräneringssystemet inte fungerar som det ska. Då kan man istället märka det genom att källaren blir väldigt fuktig. Det kan börja lukta unket och mögel kan uppstå på ytor såsom väggar, golv och tak. Det är något som verkligen inte är bra eftersom viss mögelsvamp är skadlig för både människor och djur. Denna fukt kan i värsta fall även sprida sig upp genom huset och orsaka mögel och skador efter vägen. 

Anlita ett kunnigt företag som kan sköta husdräneringen 

Vill man att resultatet ska bli bra och hållbart efter en husdränering så bör man ta hjälp från proffs. Börjar det bli dags att se över dräneringen så kan man vända sig till Kollanda Grus. De har lång erfarenhet av att göra husdräneringsarbeten runt fastigheter.

Fler nyheter