Virussanering kan stoppa svamp, bakterier och virus från att spridas vidare

Att hålla en arbetsplats fri från virus borde vara av högsta prioritet för en arbetsgivare. Virus kan spridas väldigt snabbt och orsaka sjukdomar hos personalen som därmed behöver stanna hemma. Det senaste året har människor fått upp ögonen för hur farliga virus faktiskt kan vara, men det är alltid viktigt att begränsa spridningen oavsett om det handlar om Coronavirus eller någon annan smitta. Förutom att det är både jobbigt och tråkigt att vara sjuk så finns dessutom risken att man för smittan vidare till någon som rent fysiskt inte klarar av den.

Agera snabbt vid sjukdomsfall

Om någon på arbetsplatsen insjuknar i en virus- eller bakteriesjukdom så är det klokt att försöka minska risken för att den sprids vidare. Genom att beställa en virussanering kan man med lite tur lyckas stoppa smittan i tid så att fler personer inte behöver insjukna. Svensk Skadedjurssanering är ett företag i Stockholm som förutom att bekämpa skadedjur även kan virussanera kontor och andra lokaler. De använder sig av alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tillsats av tensider och Virkon (Viruskontroll).

Desinfektionsmedel med olika goda egenskaper

Vilket medel som passar bäst beror delvis på vad som ska saneras samt hur stor yta det handlar om. Virkon är en produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfekterande ämnen. Den fungerar väldigt bra att använda när stora ytor ska saneras eftersom man då kan undvika spritångor. Virkon kan döda de allra flesta bakterier, virus och även svamp, vilket gör att den passar väldigt bra vid sanering. Den går dessutom att använda på de allra flesta material såsom plast, gummi, trä, metall och textil.

Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel är effektiv mot svamp, virus med hölje och de flesta bakterier. Många material tål alkoholbaserade desinfektionsmedel men det kan vid frekvent användning verka uttorkande för vissa plaster och gummi. 

Beställ effektiv virussanering på https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering.