En geoteknisk undersökning kan ge svar på mycket viktiga frågor inför ett byggprojekt

11 maj 2022 Cecilia Olsson

Planering är A och O i ett byggprojekt, åtminstone om man vill att det ska bli riktigt lyckat. Det handlar om att ta reda på vad som är bäst baserat på vad man ska bygga samt var det ska byggas. Det är såklart även viktigt att anlita specialister och duktiga arbetare som kan utföra jobbet på bästa sätt (om man inte planerar att sköta allt arbete själv). Något som också är bra, och vissa gånger ett måste att göra innan bygget startar, är en geoteknisk undersökning som kan tala om hur marken där det planerade bygget ska ta plats ser ut under ytan. 

Marken kan vara mjukare än vad den verkar

Även om det kan kännas som att marken är väldigt hård och stabil när man trampar runt på tomten så kan det vara ett helt annat läge bara några centimeter ner under ytan. Med hjälp av en geoteknisk undersökning kan man få mycket information om markens egenskaper och experter kan med hjälp av den informationen ge förslag på grundläggningslösning samt informera om det krävs åtgärder för att stabilisera marken innan man börjar bygga på tomten. 

geoteknisk undersökning

Om markens bärighet inte är tillfredställande så finns det stor risk att tyngden från huset kommer göra att marken sjunker ihop. Det kan orsaka skador på huset i form av sprickor och huset kan även bli snett vilket kan försvåra öppning eller stängning av dörrar och fönster samt ställa till problem runt exempelvis golvbrunnar. Ett exempel på en vanlig åtgärd för att motverka dessa problem är pålning. Det innebär att man slår ner pålar genom de svaga jordlagren till fast grund för att stabilisera konstruktionen. 

Geoteknisk undersökning i Stockholm med omnejd

Är man i behov av en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. Det är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. Med hjälp av noggranna markundersökningar kan Geogrund ge välgrundade rekommendationer både när det gäller husgrund samt eventuella stabiliseringsåtgärder.

Fler nyheter