Stora träd vid bostadshuset

11 juni 2020 Eva Olsson

Om man har ett större träd alldeles intill sitt bostadshus eller sommarhus kan det många gånger vålla stora problem. Dels kan en storm fälla trädet och om oturen är framme kan huset få stora skador om trädet slår ner på det. Det kan även göra stor skada på bilen om ett träd skulle falla ner på den, om det  å bara skulle vara ett mindre träd.

Ett annat problem som är lite retligt, är när trädet står nära huset så man får en massa löv, gran- eller tallbar på husets tak, vilket gör att man måste upp på taket och ta bort det med jämna mellanrum. Det är också irriterande att behöva ta fram snöborsten mitt i sommaren för att sopa bort alla barr eller löv som fastnat på den. En annan nackdel att ha stora träd vid sitt hus är att de skymmer solen.

Om man nu har funderingar på att ta bort ett eller flera träd och man själv inte har den kunskap som krävs för detta, kan vara lite vanskligt. Allra helst om man bor i ett tättbebyggt område. Då måste man i de flesta fall ta hänsyn till byggnader som finns runt omkring. Bäst är då att anlita något företag som är specialist på trädfällning, för att inte åsamka skador på sin eller närliggande grannars tomt. Det är då bra om företaget har en ansvarsförsäkring och motorsågskörkort.

Ett företag som du kan anlita när det gäller trädfällning i Norrtälje är ML Fastighetsservice AB. Förutom att de genomför trädfällningar på ett säkert sätt kan de också fräsa ner dina stubbar under marknivån, så de ruttnar på en naturlig väg efter en tid. De är även ansvarsförsäkrade, har F-skattsedel och körkort A, B, och C för motorsåg. Hos dem får du också gratis offert och har rätt att få rutavdrag på utförda jobb.

Fler nyheter