Kromatografi inom forskning

22 oktober 2020 patrick pettersson

Kromatografi är en viktig kemisk analytisk teknik som används flitigt både inom forskning och industri. Egentligen är kromatografi ett samlingsnamn för olika tekniker som hjälper till att separera och analysera kemiska föreningar. Det en kromatografisk teknik gör är att den undersöker hur ämnen fördelas mellan två faser. Dessa två faser kallas för rörlig och orörlig. 

Alla ämnen fördelar sig mellan två faser och denna fördelning kallas i kromatografi för fördelningsjämvikt. De specifika sätt som olika ämnen separeras på beror helt enkelt på att de löser sig bättre i en av de två faserna. 

Kromatografi upptäcktes helt och hållet av en slump av den ryska växtforkaren Michail Semjonovitj Tsvet redan i början av nittonhundratalet. Han råkade spilla växtextrakt på en kolonn innehållande kalciumkarbonat. Detta gjorde att kolonnen delade på de olika pigmenten som då båda fick olika färg. 

 

Det finns många olika typer av kromatografi 

Kromatografi betyder ungefär ”skriva med färg” och ordet kommer från grekiskans chroma som betyder färg. Det finns fler olika typer av kromatografi som exempelvis papperskromatografi, tunnskiktskromatografi, vätskekromatografi, gaskromatografi och kolonnkromatografi.

Kromatografi används ofta när man vill försöka ta reda på vilka olika slags ämnen som kan finnas i en blandning som exempelvis när man undersöker nya olagliga narkotikapreparat. Men kromatografi har även blivit ett viktigt verktyg i tillverkningen av olika läkemedel för att kunna separera vissa ämnen. 

En stor fördel med en global leverantör av laboratorieutrustning

Arbetar man med biovetenskap och annan avancerad teknologi eller industri är det viktigt att man använder sig av pålitlig teknik med säkra leverantörer. Det finns även företag som arbetar globalt och kan leverera teknisk utrustning för laboratorier över hela världen. Detta kan underlätta om man arbetar nära andra forskningsinstitut i andra länder, eftersom det ofta är en stor fördel att man använder sig av samma utrustning för att kunna jämföra sina olika forskningsresultat. 

Fler nyheter