Ring in hjälp om en pump i Malmö går sönder – Låt det inte sakta ner verksamheten

28 februari 2023 Mimmi Källström

Ring in hjälp om en pump i Malmö går sönder – Låt det inte sakta ner verksamheten

En trasig pump kan snabbt bli en stor huvudvärk för alla företag. Du måste inte bara ta hand om reparationskostnaderna, utan också om stilleståndstiden när utrustningen är ur funktion. I vissa fall kan en trasig pump till och med leda till produktionsstopp. Lyckligtvis finns det åtgärder som du kan vidta för att minimera effekterna av en trasig pump på ditt företag. Genom att ha en plan på plats och samarbeta med en välrenommerad leverantör av industripumpar kan du hålla din verksamhet igång – även när ett problem uppstår. Pump & Pyrolysteknik hjälper dig med pumpar i Malmö – ring den redan idag om du behöver hjälp.

En trasig pump – vad ska du göra?

När du upptäcker en skadad pump bör du börja med att bedöma skadans omfattning. Kan den lätt repareras? Om ja, kan du försöka reparera den på egen hand eller ta hjälp av ett proffs för att få mer exakta råd. Om maskinen ändå verkar ha blivit förlamad bortom all räddning, kontakta en auktoriserad underhållstekniker som föreslår att hela enheten byts ut i stället. Prioritera framför allt säkerheten och använd aldrig maskiner utan att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder mot potentiella faror.

pumpservice - pumpar Malmö

Tips på hur du kan förhindra att pumparna går sönder från första början

Att förhindra att en pump går sönder från början är mycket effektivare och mer kostnadseffektivt än att behöva reparera eller byta ut den. För att förhindra haverier är det viktigt att se till att pumpen installeras och används på rätt sätt. Kontrollera före installationen att motorn och höljet är fria från smuts, rost eller annat skräp som kan skada pumpens rörliga delar. Se dessutom till att läsa användarhandböckerna för specifika instruktioner om hur man använder och underhåller en viss pump.

Till korrekt underhåll hör att regelbundet kontrollera att ventiler, tätningar och kopplingar är i gott skick, att hålla hydraulvätskan ren genom regelbundna byten, att övervaka tryckmätningar minst en gång i månaden och att manuellt inspektera sugfiltret var sjätte månad. Genom att följa dessa riktlinjer bör pumparna vara tillförlitliga och ha en längre livslängd.

Fler nyheter