Vad är relining?

22 januari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Vad är relining?

Överväger du relining för dina avlopp? Om så är fallet är det viktigt att förstå vad som ingår i reliningprocessen och dess fördelar. Relining är en metod för att återställa eller rehabilitera eroderade eller skadade rör utan grävning genom att införa specialmaterial i befintliga avlopp eller rör.

Denna kostnadseffektiva, icke-intrusiva lösning för rörreparation har använts sedan 1987 inom flera branscher, från husbyggnad och teknik till VVS och byggnation. I det här blogginlägget ger vi en översikt över processen för relining av avloppsledningar, samt utforskar alla dess fördelar mer ingående. Så om du är intresserad av att lära dig mer om vad som ingår när det gäller att reparera skadade avloppsledningar genom relining så läs vidare!

Relining

Fastställ rörens skick först

För att påbörja processen med relining krävs en kamerainspektion för att fastställa de befintliga rörens skick. Detta är ett viktigt steg för att utvärdera eventuella skador som kan ha uppstått och se till att de kan åtgärdas ordentligt innan ytterligare reparationer görs. Om det finns några skador måste dessa områden behandlas eller bytas ut före återfyllning. När kamerainspektionen är klar sätts en flexibel liner in i röret och pumpas upp med luft, vilket pressar linern mot insidan av de befintliga rörväggarna och täpper till eventuella sprickor eller hål. Ett speciellt harts appliceras sedan för att binda den nya linern till den befintliga rörstrukturen. Vid behov kan reparationer också göras till det befintliga röret innan fodret installeras.

Relining erbjuder ett antal fördelar när det gäller att reparera skadade avloppsledningar. En av de främsta fördelarna är att det inte är störande, vilket innebär att det inte krävs något grävarbete och att det inte blir något avbrott i din landskapsarkitektur eller uppfart. Det minimerar också återställningskostnaderna eftersom det eliminerar behovet av nya rör, kopplingar eller andra material. Relining ger också en längre livslängd för avloppsledningar genom att täta befintliga skador och tillhandahålla ett skyddande lager mot framtida korrosion eller slitage. Det är också mer kostnadseffektivt än traditionella metoder för rörreparation eftersom det kräver mindre arbete och material.

Fler nyheter